Byggnation och konstruktion
• 11-13 oktober 2022 
• Nürnberg

Kyla, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar.
• 12 - 15 juli 2022
• Hannover

Trähantverk - Maskinteknologi och bearbetning av trä.
• 29 mars - 1 april 2022
• Nürnberg

Fönster, dörrar, fasader och beslag.
• 17-19 januari 2023
• Nürnberg

Yttre och inre områdesskydd.
• 14-17 september 2022
• Nürnberg

Offentlig miljö - underhåll och anläggning av gröna och öppna ytor.
• Nytt datum kommer
• Nürnberg

Natursten och naturstensbearbetning.