DOMOTEX - Mattor och golv för inne- och utemiljö

DOMOTEX är den internationellt ledande mässan för matt- och golvbranschen och samlar i januari varje år de ledande aktörerna i branschen under ett tak. Ett par nya hallar tillkom 2018 och hall 9 fortsätter vara ett centrum för innovation och design i show room-format, vilket attraherar arkitekter, designer och inredare. Se hallplanen här

DOMOTEX erbjuder en hel del nyheter och inriktningen mot trend, innovation och design ökar. Huvudtemat för DOMOTEX 2020 - "ATMYSPHERE" - En spegling av golvets betydelse för vårt välbefinnande. Temat omfattar innovationer, trender och inspiration där viktiga aspekter som akustik, miljö, hållbarhet samt naturliga och estetiska detaljer vägs in i en fin balans. Golvet utgör trots allt basen i alla rum vi lever, arbetar och skapar vår egen personliga atmosfär i, både inomhus och utomhus. Golvinredningens betydelse och inflytande blir en allt viktigare del i hela inredningskonceptet.

Vid DOMOTEX visar ca 1 600 företag från 60 länder upp sina produkter för en internationell publik. De 45 000 besökarna kommer årligen från närmare 100 olika nationer. Ca 60% av fackbesökarna kommer från länder utanför Tyskland. DOMOTEX är branschens flaggskepp och viktigaste mötesplats. Mediabevakningen på DOMOTEX är mycket stor och årligen rapporterar ca 400 journalister från 34 länder om mässan.