FeuerTRUTZ - Mässa och kongress för förebyggande brandskydd

FeuerTRUTZ är den första mässan och kongressen i Tyskland som kombinerar lösningar för byggnation, utrustning och organiserat brandskydd.

På mässan diskuterar planerare, experter, arkitekter, byggnadsingenjörer, personal från officiella organ, brandskyddsmyndigheter och brandchefer innovativa lösningar och produkter för brandskydd och brandkontroll.

FeuerTRUTZ 2017 blev en succé med över 7 000 fackbesökare på mässan och kongressen, samt nära 300 utställare.


Arrangör: 
NürnbergMesse
Plats:      
Nürnberg
Datum:   
23 - 24 juni 2021
Hemsida:
www.feuertrutz-messe.de

Utställare
Boka monter
Utställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Kontaktperson
Marie Jaeger