Försvar och räddningstjänst

• 1-2 mars 2022 
• Nürnberg

Utrustning för brotts- bekämpning, säkerhet och taktiska lösningar för polis, tull, försvar och säkerhetstjänst.

• Nytt datum kommer 
• Nürnberg

Säkerhet i förhållande till obemannade farkoster.

• 23-24 juni 2021 
• Nürnberg

Förebyggande brandskydd.


• 20-25 juni 2022
• Hannover

Mässa för brandskydd, civilförsvar, räddningstjänst och säkerhet.