INTERSCHUTZ - Brandskydd, räddningstjänst, katastrofhjälp och skydd & säkerhet

INTERSCHUTZ är världens ledande mässa för brandskydd och brandprevention, räddningstjänst, skydd & säkerhet samt katastrofhjälp. Mässan går vart femte år i Hannover och här presenteras de produkter och tjänster som formar framtidens katastrofberedskap för en bred internationell publik. Den senaste upplagan gick 2015 och mässan slog då rekord med 1500 utställare och hela 150 000 internationella besökare.

Här visas både fysiska och tekniska lösningar för brandskydd, brandprevention, räddningstjänst och katastrofberedskap. Ingen annanstans finns så goda möjligheter att skapa nya internationella affärskontakter inom räddningstjänst- och katastrofberedskapssektorn. Mässan erbjuder utöver en lång rad förstklassiga utställare även live-demonstrationer och ett konferensprogram som behandlar de viktigaste ämnena inom branschen.

INTERSCHUTZ i världen


Arrangör:
Deutsche Messe
Plats:      
Hannover
Datum:   
22-25 juni 2022
Hemsida:
www.interschutz.de

Utställare
Boka monter
Utställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Kontaktperson
Linda Steen