LIGNA - Skogs- och trävaruindustri

LIGNA är den internationellt viktigaste mötesplatsen för skogs- och trävaruindustrin och täcker hela värdekedjan - från avverkning till färdig produkt. LIGNA är den enda mässa där alla branschens ledande leverantörer av teknik för trä-och möbelindustrin finns representerade. Bara här hittar du världens mest omfattande utbud av maskiner och verktyg.

Över 1500 utställare från 50 länder visar upp sina produkter för en internationell publik på LIGNA. De över 90 000 besökarna kommer från mer än 100 olika länder. 95% är fackbesökare och >40% kommer från länder utanför Tyskland. LIGNA's position som branschens flaggskepp och viktigaste mötesplats bekräftas gång efter gång.

På LIGNA finns sju sektorer representerade; skogsbruk, sågverksindustri, träberarbetning, träpanel & fanér, möbelindustri, hantverk & snickeri samt energi.

LIGNAs globala nätverk

LIGNA har förgreningar på några av världens mest lovande internationella marknader genom sitt internationella mässnätverk. Tillväxtmarknader behöver effektiva affärsplattformar och LIGNA skapar centrala mötesplatser för marknadsaktörer världen över. Ta del av LIGNAS omfattande och etablerade nätverk, unika kapacitet och starka varumärke. Vi ser fram emot att välkomna dig till en eller flera av LIGNAs globala plattformar.Arrangör: 
Deutsche Messe
Plats:      
Hannover
Datum:   
15 - 19 maj 2023
Hemsida:
www.ligna.de

Utställare
Boka monter
Utställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Kontaktperson
Marie Jaeger