Perimeter Protection - Yttre och inre områdesskydd

Perimeter Protection är mässan som presenterar de allra senaste mekaniska och elektroniska lösningarna för yttre och inre områdesskydd. Mässan startade 2010 och går vartannat år. 2018 års mässa blev ett rekordår för Perimeter Protection med 135 utställare och över 3 600 fackbesökare.

Perimeter Protection är den enda mässa som fokuserar på "aktivt och passivt områdesskydd". Arkitekter, väktare och inköpare från näringslivet, offentliga organ, lokala myndigheter, byggnadsstrateger och säkerhetsinstallatörer träffas för att utbyta idéer på denna moderna mässa.


Arrangör:
 NürnbergMesse
Plats:       Nürnberg
Datum:
    18-20 januari
 2022
Hemsida: www.perimeter-protection.de

Utställare
Boka monter
Utställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Kontaktperson
Linda Steen